44a – Gnocchi Gorgonzola

Gnocchi mit Gorgonzola-Soße